Kế hoạch Về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.;

Ngày 23/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2184/KH-UBND về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích:

- Bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- Thu thập thông tin chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, biến động của cung lao động, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung - cầu lao động.

- Thu thập thông tin chính xác về thực trạng lao động trong doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động theo ngành/nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở định hướng chính sách đào tạo và bố trí hợp lý vị trí nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung lao động (cầu lao động).

- Phát triển thị trường lao động thông qua triển khai thực hiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường lao động, hạn chế những rủi ro liên quan đến quyền lợi của người lao động trong bối cảnh và tình hình chung hiện nay.

2. Yêu cầu:

- Thu thập thông tin thị trường lao động bảo đảm tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.

- Thông tin, dữ liệu về cung lao động gồm thông tin cơ bản về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo và tình trạng việc làm của người lao động.

- Thông tin, dữ liệu cầu lao động gồm thông tin cơ bản về loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động.

- Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.

- Dữ liệu số là dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được biểu diễn bằng tín hiệu số. Dữ liệu số mang thông tin số và được chia sẻ dưới dạng thông điệp dữ liệu.

- Lồng ghép với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ. Bảo đảm thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực.

Đính kèm: Kế hoạch số 2184/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 4562
  • Tất cả: 554628

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn