Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Thực hiện Chương trình hành động số số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo;

Ngày 20/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2131/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động số 428- CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- Thông qua thực hiện Kế hoạch, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

- Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

- Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng ngành và địa phương, nhằm góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 2131/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 4541
  • Tất cả: 554607

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn