Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Thực hiện Công văn số 1191/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 1152KH-UBND ngày 21/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022.

Ngày 11/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND về Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình, trẻ em và toàn xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả nhất là trong gia đình.

- Tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường huy động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để cùng chung tay cải thiện môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2019/TT- BLĐTBXH ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các nội dung có liên quan theo kế hoạch này.

- Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đính kèm: Kế hoạch số 1960 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 4557
  • Tất cả: 554623

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn