Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021;

Ngày 27/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1770/KH-UBND về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ nhằm đánh giá sát thực trạng công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCTN.

2. Việc triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, chính xác, đảm bảo, yêu cầu nội dung, phạm vi, đối tượng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; mỗi nội dung đánh giá yêu cầu phải có số liệu, tài liệu minh chứng, phương pháp đánh giá thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Về tổ chức thực hiện: Căn cứ nội dung kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Đính kèm: Kế hoạch số 1770 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 3425
  • Tất cả: 510468

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn