Quyết định Về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Nhằm triển khai Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021;

Ngày 27/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, tại Điều 1. Thành lập Tổ, gồm 46 thành viên của các đơn vị có liên quan; Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ được quy định tại Điều 2, cụ thể như sau:

1. Các thành viên có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, tổng hợp, lập báo cáo các chỉ số, chỉ số thành phần công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng quản lý của ngành, của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời phối hợp với Thanh tra tỉnh để tham mưu đánh giá toàn tỉnh.

2. Tổ đánh giá có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp số liệu báo cáo, tài liệu chứng minh, đường dẫn trang thông tin điện tử và đánh giá, thẩm định Bộ chỉ số trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và giải trình số liệu, báo cáo với Thanh tra Chính phủ.

3. Tổ đánh giá được quyền đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu chứng minh, đường dẫn điện tử cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Tổ đánh giá.

Đính kèm: Quyết định số 487/QĐ-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 3327
  • Tất cả: 510370

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn