Chỉ Thị Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Nhằm chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời tích cực thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ngay từ đầu năm 2022, Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

- Khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 15/12/2021 của Tỉnh ủy về việc về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022.

- Tập trung nỗ lực cao nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ dịch được cơ quan có thẩm quyền công bố; kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là quy định 5K và tiêm vắc xin phòng dịch. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh phát sinh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách nhằm bảo đảm vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

- Thực hiện thật tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết, nhất là đối với các gia đình chính sách, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, miền núi, vùng dân tộc thiểu số... đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; đặc biệt quan tâm, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19. Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang đang ở tuyến đấu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng khó khăn, miền núi, khu cách ly, điều trị tập trung, địa bàn tiềm ẩn có nguy cơ phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống, Tết trồng cây... phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

- Phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn biến tình hình giá cả, thị trường; tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là vào thời điểm cuối năm.

- Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19, người dân vùng miền núi vui Xuân, đón Tết.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết.

- Tổ chức tốt việc tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổ chức chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm... để phục vụ Nhân dân và người thân liệt sĩ đến thăm viếng trong dịp Tết.

- Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc và chấp hành quy định phòng, chống dịch của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là trong những ngày cận Tết và sau Tết. Tổ chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

- Các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu tại Chỉ thị này tại địa phương mình, đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ban, ngành liên quan và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp theo thẩm quyền, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời các vướng mắc phát sinh và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết; đồng thời, chủ động bố trí kế hoạch trực Tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp tết Nguyên đán; kịp thời thông tin, báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh những trường hợp phát sinh về an ninh trật tự; báo cáo hoạt động đón xuân vui Tết của nhân dân gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định để kịp tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đính kèm: Chỉ thị số 01/CT-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 4166
  • Tất cả: 750945

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn