Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch Chuyên đề phát huy sáng kiến, giải pháp về công tác Cải cách hành chính năm 2022
Ngày 07/01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 19/KH-CTK về Chuyên đề phát huy sáng kiến, giải pháp về công tác Cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật; phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến tích trong đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tính mới, giải pháp kỹ thuật, giải  pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã  được áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại cộng đồng dân cư, cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh; mỗi cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân  dân tạo ra những sáng kiến, những mô hình hay nhằm hợp lý hóa trong công việc,  quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

- Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động biết, hưởng ứng tham gia; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động về phong trào thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

- Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải mang tính mới, tính thực tế, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nội dung các sáng kiến, giải pháp phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ./.

Đính kèm: Kế hoạch số 19/KH- CTK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 765
  • Trong tuần: 5276
  • Tất cả: 555342

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn