TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2022
Thực hiện Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 909/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc Ban hành Phương án Điều tra Lao động việc làm (Điều tra LĐVL) năm 2022. Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về tình hình tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Điều tra LĐVL năm 2022 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên.

Điều tra LĐVL năm 2022 có nhiều nội dung thay đổi so với các năm trước như cấu trúc phiếu hỏi, nội dung câu hỏi,… Cụ thể, phiếu điều tra có thêm các câu hỏi, mã trả lời nhằm thu thập thông tin về ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tới việc làm, thu nhập, cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động; thêm câu hỏi về tình trạng cấp Chứng minh thư/Căn cước công dân của người từ đủ 14 tuổi trở lên tại thời điểm điều tra, nhằm so sánh kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an;…

Tại Cục Thống kê Ninh Thuận, công tác chuẩn bị điều tra như rà soát địa bàn; rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh bảng kê hộ; chọn hộ điều tra; tuyển chọn điều tra viên, tuyển chọn giám sát viên cấp tỉnh, huyện đã được tiến hành từ tháng 12 năm 2021 theo đúng phương án điều tra, đảm bảo đúng quy định. Hiện tại, điều tra LĐVL kỳ tháng 01 năm 2022, điều tra viên tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang gấp rút thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Nguyễn Thu Trang
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 754
  • Trong tuần: 5265
  • Tất cả: 555331

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn