Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Cục Thống kê Ninh Thuận
Ngày 24/12/2021, Cuc trưởng Cục Thống kê ban hành Quyết định số 867/QĐ-CTK về Ban hành Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Cục Thống kê Ninh Thuận. Quy chế gồm 03 Chương, 09 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, tại Điều 4: Thông tin phổ biến trên Trang WEB CTK Trang WEB CTK Ninh Thuận được quy định như sau:

(1) Thông tin thống kê về tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; thông tin thống kê kinh tế-xã hội nhiều năm; các báo cáo phân tích và dự báo thống kê; kết quả các cuộc điều tra; tổng điều tra thống kê và các thông tin thống kê khác;

(2) Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê và các văn bản pháp quy khác liên quan đến công tác thống kê;

(3) Tài liệu hướng dẫn phương pháp và chế độ thống kê; các bảng phân loại, bảng danh mục dùng trong công tác thống kê;

(4) Thông tin khoa học, nghiệp vụ thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê;

(5) Thông tin giới thiệu về tổ chức, hoạt động của ngành Thống kê và các thông tin khác liên quan đến công tác thống kê;

(6) Các thông tin nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước;

(7) Các thông tin tuyên truyền cần thiết khác.

Đính kèm: Quyết định số 867/QĐ-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 4615
  • Tất cả: 555389

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn