Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; ngày 04/01/2022, Cục trưởng Cục Thống kê ban hành Quyết định số 04/QĐ-CTK về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Quy chế gồm 04 Chương, 08 Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, quy định chung được xác định tại Chương I là:

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế

Quy chế này quy định nội dung, định mức chi tiêu tài chính và cách quản lý kinh phí được Tổng cục Thống kê (TCTK) giao cho Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận hàng năm để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; tổ chức quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Điều 2. Mục đích của việc ban hành quy chế

- Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng cơ quan;

- Tạo quyền chủ động cho công chức và người lao động trong cơ quan Cục Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí được giao để thực hiện chế độ tự chủ

- Căn cứ vào các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước để xác định mức chi cho từng nội dung công việc phù hợp với đặc thù của ngành Thống kê, nhưng không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính, kế toán;

- Đảm bảo cho cơ quan, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho lãnh đạo Cục trong việc điều hành kinh phí;

- Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được hàng năm sử dụng để bổ sung thu nhập cho Công chức và người lao động, chi khen thưởng, chi hoạt động phúc lợi trong cơ quan và được công khai trong Hội nghị Công chức và người lao động hàng năm.

Điều 4. Căn cứ xây dựng quy chế

- Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của Nhà nước;

- Tình hình thực hiện về chi tiêu và quản lý tài sản của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận qua các năm;

- Kế hoạch công tác chuyên môn được giao hàng năm;

- Quyết định của TCTK về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm;

- Quyết định của TCTK về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Cục Thống kê Ninh Thuận.Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 668
  • Trong tuần: 5179
  • Tất cả: 555245

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn