Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022
Ngày 04/01/2022, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 05/KH-CTK về phát động phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của công chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức và người lao động tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của công chức và người lao động trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

- Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ quan và đoàn thể Công đoàn cơ sở, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ Cơ quan Cục đến Chi cục Thống kê các khu vực, thành phố với hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Về tổ chức thực hiện, Cục trưởng đề nghị

- Các đơn vị thuộc Cục căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua phù hợp với đơn vị, bảo đảm nội dung, chất lượng; Đồng thời gắn với tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị cả năm, tiến hành bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tích cực vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Đính kèm: Kế hoạch số 05 /KH- CTK

Huỳnh Thế Nhiệm












Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 5149
  • Tất cả: 555215

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn