Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Ngày 31/12/2021, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số  06 /KH-CTK về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, mục tiêu và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục tiêu

- Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan được xây dựng trong Kế hoạch số 781/KH-CTK ngày 30/11/2021 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

- Phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong toàn đơn vị; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các Phòng thuộc Cục và các Chi cục Thống kê khu vực/thành phố để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành chính của người đứng đầu, đội ngũ công chức và người lao động trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của đơn vị được kiểm tra.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng cơ quan Cục và các Chi cục để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm trong kiểm tra.

Về tổ chức thực hiện, Cục trưởng chỉ đạo

Lãnh đạo các Phòng cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các khu vực/thành phố chủ động triển khai thực hiện.

Phòng Tổ chức - Hành chính làm đầu mối, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu Cục trưởng thành lập Tổ Kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra; liên hệ và thông báo đến các đơn vị về Kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra. Đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả sau kiểm tra./.

Đính kèm: Kế hoạch số 06/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 640
  • Trong tuần: 5151
  • Tất cả: 555217

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn