Quyết định Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Ngày 17/12/2021, Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận ra Quyết định số 825/QĐ-CTK Ban hành  Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Quy chế gồm có III Chương với 11 Điều; theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thống kê Ninh Thuận theo quy định của pháp luật về phổ biến thông tin thống kê hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê, Chi cục Thống kê khu vực huyện, thành phố (viết gọn là đơn vị thuộc Cục Thống kê) và cá nhân có liên quan của Cục Thống kê Ninh Thuận;

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan hệ công tác, làm việc với Cục Thống kê Ninh Thuận.

Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Cục Thống kê Ninh Thuận, gồm:

a) Cục trưởng Cục Thống kê (gọi chung là người phát ngôn);

b) Trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Cục trưởng (gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Thông tin người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và nguyên tắc ủy quyền:

a) Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử (e-mail) của người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục Thống kê hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

b) Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nếu không thể thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Cục trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ, việc cụ thể và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì văn bản ủy quyền, họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn; văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Trang tin điện tử của Cục Thống kê hoặc Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

d) Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Các cá nhân của cơ quan Cục Thống kê không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan Cục Thống kê để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Cục Thống kê.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên bằng văn bản giấy hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban, công bố thông tin do Ngành cấp trên, địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo Cục Thống kê, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thủ trưởng đơn vị, công chức và người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đính kèm: Quyết định số 825/QĐ-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 756
  • Trong tuần: 5267
  • Tất cả: 555333

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn