Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 30- HD/BTGTW, ngày 22/11/2021của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;

Ngày 10/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 93-KH/TU tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền các ngày kỷ niệm phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của tỉnh; hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị-xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí và các phương tiện cổ động trực quan; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh; tạo sức lan tỏa và đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh./.

Đính kèm:  Kếhoạch số 93-KH/TU

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 4620
  • Tất cả: 555394

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn