Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh
Sáng 12/11/2021, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh được kết nối với điểm cầu chính của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ; Tổng số 17/17 đảng viên tham gia học tập.

Tại Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản:

1. Các văn bản của Trung ương

- Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung;

- Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo đảm an ninh, trât tự trong tình hình mới;

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm;

- Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ;

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;

- Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW;

- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030;

2. Các văn bản của Tỉnh ủy

- Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW;

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.


Đ/c Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, báo cáo tại tại điểm cầu của Đảng ủy Khối


 Đảng viên Chi bộ Cục Thống kê tham gia học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh

Thông qua Hội nghị đã giúp cho Cấp ủy, Chi bộ, Đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh.

Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ đã yêu cầu các Đảng viên tiếp tục nghiên cứu các văn bản đã tiếp thu tại Hội nghị và thực hiện viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối Cơ quan –doanh nghiệp tỉnh./.

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 5761
  • Tất cả: 425228

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn