Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Ngày 15/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 2 về cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê được bổ sung Khoản 4a như sau về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này bao gồm: Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao; Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Đơn vị sự nghiệp; Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện); Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Khoản 4b về Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

Sửa đổi Khoản 7 không áp dụng quy định tại Điều 13 của Nghị định này để xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thực hiện theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tại Điều 3 về các biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung Điều 3a về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, 3b về vi phạm hành chính nhiều lần và 3c về thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định sửa đổi Khoản 1 Điều 13 về vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê. Cụ thể, phạt cảnh cáo đối với hành vi trích dẫn không ghi rõ nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 13: Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 14 vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu thống kê: Phạt cảnh cáo đối với hành vi để hư hỏng dưới 50% số lượng chỉ tiêu thông tin thống kê trong phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 14: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để hư hỏng từ 50% số lượng chỉ tiêu thông tin thống kê trở lên trong phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục.

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thống kê; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 21 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30 triệu đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

Nghị định bãi bỏ Khoản 6 Điều 2 về cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022./.

Đính kèm: Nghị định số 100/2021/NĐ-CP

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 636
  • Trong tuần: 5775
  • Tất cả: 425242

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn