Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định). Theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và xử lý vi phạm được quy định:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về trách nhiệm và nội dung xử lý vi phạm trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

3. Xử lý vi phạm:

- Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh- kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận (Quy định) thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hậu quả gây ra sẽ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê bình, kiểm điểm, xem xét; đánh giá, xếp loại, hạ bậc thi đua, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cuối năm theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với tập thể: Trường hợp Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị, nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các trường hợp sau đây thì Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh không khen thưởng cuối năm:

+ Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện việc đeo thẻ công chức hoặc không chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số biên chế có mặt của cơ quan, đơn vị;

+ Cơ quan, đơn vị chủ quản có trên 10% cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính;

+ Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) theo nội dung Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận.

+ Cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bị trễ hẹn, tồn đọng chiếm trên 5% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trong năm.

+ Cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ giải quyết công việc do UBND tỉnh giao có thời hạn bị trễ hạn chiếm trên 5% tổng số hồ sơ được giao có hạn trong năm.

+ Cơ quan, đơn vị có đơn thư phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân bị trễ hẹn do nguyên nhân chủ quan.

- Đối với trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị: tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ bị phê bình, kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật theo quy định trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định, quy chế cơ quan và pháp luật; thực hiện không đúng thời gian hoặc không thực hiện giải quyết các công việc được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng; không được khen thưởng khi có một trong các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/8/2021 và thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

Đính kèm: Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 194
  • Trong tuần: 4729
  • Tất cả: 395198

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn