Thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
Ngày 26 /8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch 4469/KH-UBND về Thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

- Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bản thân mỗi gia đình; đồng thời, nỗ lực quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

- Tăng cường chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực về sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân trong công tác phòng, chống dịch, các giá trị nhân văn tốt đẹp nhằm chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần cộng đồng, tập thể; phản ánh những gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các tin bài tạo dư luận tích cực về tỉnh Ninh Thuận trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Tuyên truyền đậm nét những thông tin, số liệu tích cực về kết quả trong điều trị, cách ly, số ca khỏi bệnh, số lượng người dân được tiêm vaccine; công tác hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; các mô hình, cách làm mới vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

2. Yêu cầu

- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Các nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

- Thận trọng, cân nhắc trong quá trình khai thác sử dụng thông tin tuyên truyền; tránh sử dụng, đưa tin bài, phóng sự thiếu tính kiểm chứng, không chính thống, gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, tổng hợp./.

Đính kèm: Kế hoạch 4469/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 4532
  • Tất cả: 554598

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn