Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận Thông báo chọn tập thể, cá nhân xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 2590/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số: 413/KH-CTK ngày 28/6/2021 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; Biên bản cuộc họp ngày 05/7/2021 của Hội đồng Thi đua,   khen thưởng Cục Thống kê  về việc chọn tập thể và cá nhân xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Ngày 08/7/2021 Cục Thống kê ban hành Thông báo số 440 /TB-CTK về việc chọn tập thể, cá nhân xây dựng điển hình tiên tiến của Cục Thống kê, giai đoạn 2021-2025 và phân công thực hiện. Theo đó, các tập thể và cá nhân được chọn để xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025 được xác định là:

- 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2021-2025: Phòng Thống kê Tổng hợp; Ông Nguyễn Hồng Thiện, Phó trưởng phòng Thống kê Tổng hợp.

01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Phòng Tổ chức hành chính; Ông Phan Thanh Hùng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Cục trưởng yêu cầu các Phòng thuộc Cơ quan Cục, Chi cục Thống kê các khu vực/thành phố có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp tập thể và cá nhân được chọn xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đính kèm: Thông báo số 440 /TB-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 638
  • Trong tuần: 4308
  • Tất cả: 394099

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn