Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Công văn số 280-CV/ĐUK, ngày 23/4/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về Hướng dẫn triển khai viết thu hoạch kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 374-CV/ĐUK, ngày 04/6/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về Tự tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong tình hình dịch Covid-19.

Ngày 25/6/2021, Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê; cùng toàn thể đảng viên, công chức lãnh đạo không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú thuộc Cơ quan Cục Thống kê.


Đ/C Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng, chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hương đã quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể như sau:

- Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;

- Những nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

- Những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê yêu cầu tất cả đảng viên và các đồng chí lãnh đạo không phải là đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung nêu trên; đồng thời viết bài thu hoạch về kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi về Cấp ủy Chi bộ trước ngày 29/6/2021 để lưu hồ sơ theo quy định./.

Huỳnh Thế Nhiệm 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 697
  • Trong tuần: 4367
  • Tất cả: 394158

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn