Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác
Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”; do đó, việc phát hiện, chăm chút “bông hoa đẹp” chính là để nhân rộng điển hình tiên tiến để thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

d) Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

a) Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiên ở cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

b) Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cấp, ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống trong xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức triển khai Kế hoạch này, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./. 

Đính kèm: Kế hoạch số 2590/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 4556
  • Tất cả: 378646

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn