Quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quanCục Thống kê tỉnh Ninh Thuận

Ngày 31/5/2021, 
Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận ra Quyết định số 352/QĐ-CTK về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quanCục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ; theo đó, tại Điều 1. Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận, gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hương - Cục trưởng, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Văn Cư - Phó Cục trưởng, Tổ phó; 3.

3. Ông Phan Thanh Hùng - Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ viên (Thường trực);

4. Ông Nguyễn Thanh Giang - Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp, Tổ viên;

5. Ông Hà Thúc Chính - Trưởng phòng, Phòng Thống kê Xã hội, Tổ viên;

6. Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng phòng, Phòng Thu thập thông tin thống kê, Tổ viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng phòng, Phòng Thống kê Kinh tế, Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Hồng Thiện - Phó Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp, Tổ viên;

9. Bà Trần Bảo Uyên - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ viên;

10. Ông Phạm Bình Nhẫn - Thống kê viên, Phòng Thu thập thông tin thống kê, Tổ viên;

11. Ông Đinh Quốc Phương - Thống kê viên, Phòng Thống kê Kinh tế, Tổ viên;

12. Ông Bùi Văn Hiếu - Lái xe, Phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ viên.

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thủ trưởng các đơn vị, công chức, người lao động thuộc Cục Thống kê và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Đính kèm: Quyết định số 352/QĐ-CTK

Huỳnh Thế NhiệmThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 630
  • Trong tuần: 5732
  • Tất cả: 313949

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn