Cục Thống kê Phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 19/5/2021, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận xây dựng và ban hành Kế hoạch số: 326 /KH-CTK về phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 – 2025theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:1. Nâng cao nhận thức của công chức và người lao động đơn vị, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, chính quyền và được triển khai đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong cơ quan.

3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức phát động thi đua, triển khai đến toàn thể  công chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng nhằm đảm bảo phong trào thực chất, đạt hiệu quả./.

Đính kèm: Kế Hoạch số: 326 /KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 5644
  • Tất cả: 313861

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn