Kế hoạch tham gia Hội thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Công đoàn cơ sở Cụm V thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 17/KH-CĐVCCV Tham gia Hội thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 (Kế hoạch); theo đó, mục đích và yêu cầu được đề ra:1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các công đoàn cơ sở Cụm V.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh; kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Cụm trưởng đề nghị thành viên Công đoàn cơ sở Cụm V triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao./.

Đính kèm: KH số:17/KH-CĐCSCV

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 579
  • Trong tuần: 5681
  • Tất cả: 313898

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn