Ban Chỉ đạo TĐT huyện Bác Ái triển khai Tồng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Theo Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch số 884/KH-BCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận. Ngày 19/3/2021 Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Bác Ái đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin phiếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có Ông Phan Hương Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo huyện, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cấp xã và điều tra viên phiếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã.Tại hội nghị Ông Phan Hương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo huyện trình bày Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện và tập huấn nghiệp vụ, công nghệ thông tin cho điều tra viên phiếu Doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kết luận Hội nghị, Ông Phan Hương thay mặt BCĐ huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Ban Chỉ đạo cấp xã quan tâm chỉ đạo công tác Tổng điều tra theo Quyết định phân công, thực hiện nhiệm vụ cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện được hoàn thành trong thời gian sớm nhất và đạt kết quả cao ./.

Phan Hương – CCTK, Phó BCĐTĐT huyện Bác Ái
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 5772
  • Tất cả: 313989

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn