Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư và  Kế hoạch số 884/KH-BCĐTĐT ngày 24/2/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Sáng ngày 19/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin các phiếu Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.


Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra; cùng tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố và đại diện Ban Chỉ đạo 16 phường, xã trên địa bàn thành phố.


Ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Tp PR-TC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Minh Thái, Trưởng Ban Chỉ đạo quán triệt, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc Tổng điều tra này; đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực thành phố, các Ban Chỉ đạo phường, xã nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, của địa phương mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban chỉ đạo thành phố phân công.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tập trung cao điểm vào tháng 3 và 7/2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện Tổng điều tra, bằng các hình thức tuyên truyền hiện có như trên Đài phát thanh thành phố, loa truyền thanh phường, xã, thôn, khu phố, … nhằm động viên các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Cũng tại Hội nghị này, bà Trần Thị Kim Dung, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố trình bày Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn thành phố, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc BCĐ thành phố và tập huấn nghiệp vụ, công nghệ thông tin các phiếu Tổng điều tra.


Bà Trần Thị Kim Dung, Chi cục Trưởng CCTK, Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra TP PR-TC
thông qua quyết định phân công nhiệm vụ và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra

Trần Thị Kim Dung, CCTK TP Phan Rang-Tháp Chàm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 570
  • Trong tuần: 5672
  • Tất cả: 313889

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn