Ninh Sơn -Bác ái triển khai Tồng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Thực hiện theo Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch số 884/KH-BCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận; trên tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, ngày 11/3/2021 Chi cục Thống kê khu vực Ninh Sơn – Bác Ái đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo huyện, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo cấp xã và điều tra viên phiếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị này ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo quán triệt công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện Ninh Sơn, cần tập trung công tác tuyên truyền vào các thời gian cao điểm là tháng 3 và tháng 7/2021 nhằm thúc đẩy và làm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng điều tra. Để từ đó tạo được thuận lợi trong công tác thu thập thông tin ở cơ sở được nhanh chóng và chính xác.

Cũng tại hội nghị này, bà Nguyễn Thị Tân, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện trình bày Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện Ninh Sơn và tập huấn nghiệp vụ, công nghệ thông tin cho điều tra viên phiếu Doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo cấp xã quan tâm chỉ đạo công tác Tổng điều tra theo Quyết định phân công, thực hiện nhiệm vụ cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện được hoàn thành trong thời gian sớm nhất và đạt kết quả cao ./.

Nguyễn Thị Tân- CCTK khu vực Ninh Sơn- Bác Ái

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 672
  • Trong tuần: 5774
  • Tất cả: 313991

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn