Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận tháng 02 năm 2021
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân. Hiện tại, cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Chăn nuôi ổn định. Sản lượng thủy sản hai tháng đầu năm có dấu hiệu tăng chậm lại, sản xuất giống ổn định.

a/ Nông nghiệp

Vụ Đông xuân 2021 gieo trồng đạt 29.591,0 ha, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Cả tỉnh xuống giống được 16.880,8 ha lúa Đông xuân, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó huyện Ninh Phước gieo diện tích lớn nhất với 5.229,4 ha, tăng 19,7%; huyện Ninh Sơn 3.127,3 ha, giảm 3,3%; huyện Ninh Hải 2.236 ha, tăng 9,2%; huyện Thuận Bắc 2.914 ha, tăng 292,2%.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các huyện gieo trồng được 2.656,8 ha ngô, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; cây lấy củ 4.335,4 ha, giảm 17,3%; cây thuốc lá 80,2 ha, tăng 54,2%; cây có hạt chứa dầu 284,8 ha, tăng 7,3%; rau, đậu các loại 3.746,4 ha, giảm 2,9%; diện tích cây gia vị hằng năm, phần lớn là cây ớt 248 ha, tăng 8,6 %; cây hàng năm khác chủ yếu là cỏ trồng 1.326 ha, tăng 6,4%.

Ước tính tháng Hai, đàn trâu tăng 1% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò tăng 0,4%; đàn heo tăng 4,2%; đàn dê, cừu tăng 2%; đàn gia cầm tăng 9,6%. Trong tháng xuất hiện bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò trên 03 con vật nuôi; bệnh Dịch tả lợn châu Phi trong tháng không xảy ra, đang được kiểm soát tốt.

b/ Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên diện tích 1.132,86 ha, tăng 2,5% so cùng kỳ (năm 2 là 731,36  ha; năm 3 trở lên là 401,5 ha). Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 282m3, giảm 1,1% so cùng kỳ; củi 2.020 ster, giảm 1,5% so cùng kỳ. Trong tháng, diện tích rừng bị chặt, phá là 4,37 ha; tính chung hai tháng đầu năm có 5,03 ha rừng bị thiệt hại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ đều là rừng bị chặt, phá.

c/ Thuỷ sản

Trong tháng Hai, sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 6.429,3 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 5.745,2 tấn, giảm 3,8%; tôm đạt 243,1 tấn, tăng 33,5%; thủy sản khác đạt 441,0 tấn, tăng 12%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước đạt 11.174,8 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 908 tấn, tăng 18,7%; sản lượng khai thác đạt 10.266,8 tấn, tăng 0,4% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 10.261,3 tấn, tăng 0,4%).

Sản l­ượng giống thủy sản sản xuất tháng Hai ước đạt 4.123 triệu con, tăng 20,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó tôm giống ước đạt 4.100 triệu con, tăng 20,6%. Tính chung hai tháng đầu năm, lượng giống sản xuất 8.335 triệu con, tăng 15,3%; trong đó tôm giống ước đạt 8.300 triệu con, tăng 15,3%.

2. Sản xuất công nghiệp

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021 cùng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đã tác động ảnh hưởng nhiều đến thời gian hoạt động trở lại sau Tết của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 02/2021. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 43,77% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 59,40% của cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2021 ước giảm 16,75% so với tháng trước và tăng 28,81% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 41,21%; ngành chế biến, chế tạo giảm 17,23%; sản xuất và phân phối điện tăng 62,82%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,37%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2021, IIP ước tính tăng 43,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,73% (cùng kỳ năm trước giảm 43,86%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 74,17% (cùng kỳ năm trước tăng 1,45%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,87% (cùng kỳ năm trước tăng 4,89%); riêng ngành khai khoáng giảm 46,92% (cùng kỳ năm trước giảm 12,24%).

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu hai tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: điện mặt trời tăng 88,9%; bia đóng lon tăng 75%; điện gió tăng 60,2%; xi măng Portland đen tăng 56,4%; thạch nha đam tăng 51,2%; đường RS tăng 25,3%. Một số sản phẩm giảm: muối biển giảm 58,4%; tinh bột mỳ giảm 21,8%; hạt điều khô giảm 3,6%; tôm đông lạnh không tăng không giảm.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong hai tháng đầu năm 2021 có 43 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2020 và 33 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 83,3%. Đáng chú ý là trong hai tháng có 44 doanh nghiệp thông báo giải thể, tăng 388,9%.

Tính chung hai tháng đầu năm, cả tỉnh có 43 DN thành lập mới, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn có 37 DN, chiếm 86% số DN thành lập mới, giảm 35,1%. Số vốn đăng ký mới là 663 tỷ đồng, tăng 137,8%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 270,6% so cùng kỳ năm trước. Trong hai tháng, cả tỉnh có 33 DN hoạt động trở lại, tăng 83,3%; 87 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 102,3%; 44 DN thông báo giải thể, tăng 388,9%.

4. Đầu tư 

Tháng Hai là tháng Tết Nguyên đán và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vốn đầu tư phát triển vẫn tăng so với cùng kỳ do các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai nước rút vì nhà thầu cam kết thực hiện đúng theo tiến độ đã ký kết trong hợp đồng hoàn thành trong quý I năm 2021.

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Hai ước tính đạt 73,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 55,7 tỷ đồng, tăng 23,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 17,4 tỷ đồng, tăng 17,5%.

5. Tài chính, Ngân hàng

a/ Tài chính

Chịu ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với tác động của dịch Covid-19, nhưng tình hình thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2021 tốt hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 17/2/2021 ước tính đạt 601 tỷ đồng, đạt 15% dự toán năm. Trong đó: thu nội địa (không kể thu dầu thô) đạt 488 tỷ đồng, đạt 18%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 113 tỷ đồng, đạt 9%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 739 tỷ đồng, đạt 13% dự toán năm. Công tác chi ngân sách được đảm bảo kế hoạch và đáp ứng kịp thời việc điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi hành chính và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

b/ Ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng 02/2021 ổn định và an toàn. Dư nợ tín dụng khởi đầu có sự tăng trưởng so với tháng trước và cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, ước đến cuối tháng 02/2021:

Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng (-0,46%) so với cuối năm 2020, bằng 88,8% kế hoạch năm 2021.

Tổng dư nợ tín dụng ước  đạt 30.700 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng (+1,06%) so với cuối năm 2020, bằng 87,9% kế hoạch năm 2021.

Dư nợ xấu trên địa bàn là 190 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% so với tổng dư nợ, giảm 0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 (số tuyệt đối giảm 4,8 tỷ đồng).

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ

a/ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng Hai là tháng Tết Nguyên đán nên dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai ước tính đạt 2.240,5 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.774,6 tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 21,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 289,8 tỷ đồng, giảm 4,7% và tăng 4,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 87,3% và giảm 10%; doanh thu dịch vụ khác đạt 176,0 tỷ đồng, giảm 5,3% và tăng 15,9%.

Tính chung hai tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.472,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

b/ Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2021 tăng 1,79% so với tháng trước, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của người dân trong Tết Nguyên đán tăng nên giá nhiều mặt hàng tăng so mặt bằng giá trước Tết, và giá điện trở về mức bình thường. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân hai tháng đầu năm 2021 tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Trong mức tăng 1,79% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2021 so với tháng trước có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng nhiều nhất với 8,58% do giá điện tăng mạnh 38,79% so với tháng trước, và nhóm nhiên liệu gas, dầu hỏa tăng; nhóm nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 2,97% chủ yếu ở nhóm hàng dịch vụ phục vụ cá nhân như cắt, uốn tóc và gội đầu tăng 21,90%, giá dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 18,62% do nhu cầu tăng cao vào dịp gần Tết; nhóm giao thông tăng 1,79% do giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 2,34% vào dịp Tết; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,90% do nhu cầu tăng về các mặt hàng lương thực (tăng 3,47%) và ăn uống ngoài gia đình (tăng 2,50%); nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,70%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,40%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,28%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá không tăng không giảm.

CPI bình quân hai tháng đầu năm 2021 tăng 2,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2020; CPI tháng 02/2021 tăng 1,09% so với tháng 12/2020 và tăng 2,92% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng giảm nhẹ 0,15% so với tháng trước và tăng 24,33% so cùng kỳ năm trước; giá vàng 9999 ở mức 5.450.000 đồng/chỉ. Giá Đô la Mỹ tăng 1,16% so với tháng trước và tăng 1,49% so cùng kỳ năm trước; giá Đô la Mỹ ở mức 23.570 đồng/USD.

c/ Vận tải hành khách và hàng hóa

Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba của nước ta đã hạn chế vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân, làm hoạt động vận tải tháng 02/2021 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách tháng Hai ước đạt 0,3 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 42,6% so với tháng trước và luân chuyển 25,5 triệu lượt hành khách.km, giảm 42,6%. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 0,9 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,4%) và luân chuyển 69,8 triệu lượt hành khách.km, giảm 18,1% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,4%).

Vận tải hàng hóa tháng Hai ước đạt 0,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 20,1% so với tháng trước và luân chuyển 44,3 triệu tấn.km, giảm 13,5%. Tính chung hai tháng, vận tải hàng hóa đạt 1,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 tăng 7,2%) và luân chuyển 95,4 triệu tấn.km, tăng 2,9% (cùng kỳ năm 2020 tăng 6,5%).

7. Một số vấn đề xã hội

a/ Đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội

Trong tháng, triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Tình hình lao động, tiền lương và tiền thưởng: Các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện việc trả tiền lương, thưởng kịp thời đúng quy định; không có trường hợp nợ lương người lao động.

b/ Giáo dục

Trong tháng Hai, ngành giáo dục tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh giỏi đạt giải quốc gia năm học 2020-2021; Hội nghị sơ kết 03 năm công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020.

c/ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phòng chống dịch Covid-19: Tính đến 19/02/2021, Ninh Thuận không phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới ngoài 03 trường hợp đã khỏi bệnh: BN61, BN67 và BN1221. Tính đến nay, Ninh Thuận không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng. Tổng số trường hợp lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2  tính đến ngày 18/02/2021 là 5.358, trong đó 5.355 trường hợp âm tính.

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành: Tính đến ngày 18/02/2021: toàn tỉnh có 78 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2020; 15 trường hợp mắc Tay chân miệng, tăng 36,4%; 01 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 01 trường hợp; 06 trường hợp mắc Thủy đậu, giảm 87,8%; 02 trường hợp mắc Quai bị, giảm 50%; chưa ghi nhận trường hợp mắc Đau mắt đỏ.

d/ Văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được tổ chức đơn giản, vui tươi, tiết kiệm và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động chính: Tổ chức Vườn hoa xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề “Mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững”; trưng bày chuyên đề Mừng Đảng- mừng Xuân Tân Sửu 2021; hội Báo Xuân. Tỉnh không tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch Covid-19.

đ/ Tai nạn giao thông

Trong tháng (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14 tháng 02 năm 2021), xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông (toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 11 vụ tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên và 11 vụ va chạm giao thông, làm 13 người chết, 21 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 07 vụ (+46,7%); số người chết tăng 09 người (+225%) và số người bị thương tăng 06 người (+40%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 11 vụ (+100%); số người chết tăng 08 người (+160%) và số người bị thương tăng 08 người (+61,5%).

Tính chung hai tháng đầu năm, trên địa bàn cả tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 15 vụ tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông, làm 17 người chết, 36 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 10 vụ (+37%); số người chết tăng 05 người (+41,7%) và số người bị thương tăng 06 người (+20%). Bình quân 1,6 ngày trong tháng xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

e/ Tình hình cháy, nổ

Lũy kế hai tháng năm 2021 xảy ra 01 vụ cháy, giảm 01 vụ so cùng kỳ năm trước; không có người chết và bị thương, bằng cùng kỳ 2020; thiệt hại tài sản 73 triệu đồng, tăng 25,8% so cùng kỳ năm 2020./.

*Đính kèm file: “Báo cáo phân tích kinh tế-xãhội tháng 02 năm 2021”

“Số liệu thống kê KT-XH tháng 02 năm 2021”.

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 710
  • Trong tuần: 6632
  • Tất cả: 428197

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn