Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận tháng 7 năm 2020
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 7/2020  ở các ngành, lĩnh vực như sau:

I. Tăng trưởng kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Do ảnh hưởng hạn hán nên diện tích gieo trồng vụ Hè thu 2020 ước đạt 20.953 ha, giảm 27,5% so cùng kỳ năm 2019; trong đó: diện tích lúa ước đạt 11.273 ha, giảm 23,6% so cùng kỳ; cây ngô đạt 2.816 ha, giảm 28% so cùng kỳ; cây rau đậu 2.713 ha, giảm 40,7%.Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trong tháng được kiểm soát tốt, không phát hiện mắc các bệnh truyền nhiễm Cúm gia cầm, Tai xanh heo, Lở mồm long móng… Tình hình chăn nuôi có chiều hướng ổn định trở lại đối với gia súc có sừng chăn thả, ngược lại có dấu hiệu giảm sút và tái đàn chậm đối với đàn heo do ảnh hưởng dịch Covid-2019 và dịch tả lợn Châu phi chưa chấm dứt ở một số tỉnh; đàn gia cầm trong tháng tăng không nhiều do số lượng vịt nuôi chạy đồng qui mô lớn giảm, do hết vụ thu hoạch lúa Đông xuân.

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích 675,28 ha rừng hiện có, tăng 5,4% so cùng kỳ. Số vụ vi phạm lâm luật tháng 7 giảm 56,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, tình hình thời tiết thuận lợi và ngư trường xuất hiện cá nổi (cá cơm, cá nục) với mật độ dày nên tàu thuyền ra khơi đánh bắt nhiều hơn tháng trước. Tình hình nuôi trồng thủy sản đang ổn định, dịch bệnh chưa xuất hiện. Ước sản lượng thuỷ sản tháng 7 đạt 20 nghìn tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ; trong đó: thủy sản khai thác đạt 19,3 nghìn tấn, tăng 1%.

2. Sản xuất công nghiệp-xây dựng

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 dự ước tăng 15,9% so cùng kỳ 2019. Trong đó: chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,05%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 31,04%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 8,02%. Do lượng nắng cao, các sản phẩm muối biển, điện mặt trời, nước uống đạt sản lượng tốt, tăng mạnh trên 44% so cùng kỳ. Hoạt động xây dựng cũng nhộn nhịp với lượng xi măng sản xuất tăng 31,4%

3. Hoạt động dịch vụ

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 2.069,6 tỷ đồng, tăng 11,95% so cùng kỳ năm trước. Chia ra: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.582 tỷ đồng, chiếm 76,44% và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 313,6 tỷ đồng, chiếm 15,15%, tăng 8,6%; Doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,4 tỷ đồng, chiếm 0,02%, giảm 30%; Doanh thu dịch vụ khác đạt 173,6 tỷ đồng, chiếm 8,39% và tăng 10,2%.

Doanh thu vận tải ước đạt 120,55 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vận chuyển hành khách đạt 0,605 triệu lượt hành khách, tăng 6,5%; luân chuyển hành khách đạt 47,35 triệu HK.Km, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2019. Vận chuyển hàng hóa đạt 0,69 triệu tấn hàng hóa, tăng 9,85%; luân chuyển hàng hóa đạt 48,785 triệu Tấn.km, tăng 6,15% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Ổn định kinh tế vĩ mô

1. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 năm 2020 ước đạt 153,2 tỷ đồng, tăng 62,2% so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 111,7 tỷ đồng, tăng 73,5% ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ năm trước.

2. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/7/2020 ước đạt 1.969 tỷ đồng/3.500 tỷ đồng, đạt 56,26% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu nội địa ước đạt 1.316 tỷ đồng/2.700 tỷ đồng, đạt 48,7% dự toán HĐND tỉnh giao; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 650 tỷ đồng/800 tỷ đồng, đạt 81,25% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đến ngày 31/7/2020 đạt 3.198 tỷ đồng/ 6.495 tỷ đồng, đạt 49% dự toán HĐND tỉnh giao.

3. Hoạt động ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng 7/2020 ổn định và an toàn. Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng khá so với tháng trước và với cuối năm 2019, cung ứng vốn tín dụng giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh,... duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Huy động vốn ước đến 31/7/2020 đạt 16.350 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng ước  đạt 26.500 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch. Tổng nợ xấu đạt 150 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,57% so với tổng dư nợ, giảm 0,1% so với tỷ lệ của cuối năm 2019 (số tuyệt đối giảm 12,7 tỷ đồng).

4. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 07 năm 2020 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 2,21% so với tháng 12 năm trước; tăng 5,53% so cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,19%.

Tăng chủ yếu: Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào ngày 26/7/2020 do giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng, tính bình quân trong tháng 7/2020 thì chỉ số nhóm này tăng 9,01% so với tháng trước; góp phần làm tăng CPI chung 0,37%. Giá gas đã tăng trở lại sau khi giữ giá trong tháng 6 năm 2020, do giá gas thế giới tháng 7 công bố mức 350 USD/tấn tăng 10 USD/tấn so với tháng trước, nên giá gas trong nước điều chỉnh tăng với mức tăng 1,16%, giá dầu hỏa tăng 8,28%; góp phần làm chỉ số nhóm gas và các loại chất đốt khác tăng 1,00% so với tháng trước. Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện tăng làm cho giá điện sinh hoạt tăng 2,11% so với tháng trước.

III. Các vấn đề xã hội

1. Lao động, việc làm

Đến tháng 7/2020, đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.045/15.000 lượt người, đạt tỷ lệ 80,3% kế hoạch năm (trong đó: qua hệ thống BHTN 11.280 lượt người). Tính đến 7/2020, có 3.385 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; trong đó: 3.176 người đã nhận quyết định.

2. Công tác an sinh xã hội

Tiếp tục công tác hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19: tính đến 15/5/2020 đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 04 nhóm đối tượng: người có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch. Về hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại, đến ngày 15/7/2020, tỉnh đã thẩm định đợt 1 được 15.909 hồ sơ đúng quy định, và sẽ tổ chức thẩm định tiếp đợt 2 cho những hồ sơ bổ sung thông tin.

3. Giáo dục đào tạo

Các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện Khung kế hoạch năm học 2019-2020, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 theo thời gian quy định; chuẩn bị tổ chức các kỳ thi năm 2020 (kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 18-20/7/2020; kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 09-10/8/2020); các cơ sở giáo dục tổng kết năm học 2019-2020 các cấp học, tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 741 giáo viên dự kiến dạy lớp 1 chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 theo Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018 ban hành tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới (ngoài 02 trường hợp BN61, BN67). Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm soát, phòng ngừa theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện các biện pháp sàng lọc, phân luồng, khám riêng cho bệnh nhân có dấu hiệu nguy cơ mắc bệnh Covid-19 để kiểm soát, phòng chống lây nhiễm.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn; Tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV”; tiếp nhận 68 quyển tư liệu Hoàng gia Chăm.

Tham dự giải điền kinh Cúp tốc độ Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, đạt 05 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ; giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020 tại tỉnh Yên Bái đạt 01 HCĐ. Tổ chức ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 năm 2020. Tổ chức vòng Bảng III giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2020.

6. Tai nạn giao thông

Trong tháng (tính từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020), tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, giảm 05 vụ so cùng kỳ năm trước; số người chết là 05 người, giảm 01 người; số người bị thương là 14 người, giảm 08 người.
 
Đính kèm file 

Báo cáo tình hìnhkinh tế-xã hội tháng 7 năm 2020

Số liệu Kinh tế-Xã Hội tháng 7 năm 2020


Nguyễn Hồng Thiện (Phòng thống kê Tổng hợp)Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 5373
  • Tất cả: 286324

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn