Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 302
  • Tất cả: 43068
- Kế hoạch thực hiện tiết giáo dục cá nhân tuần 33 (Từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016)

Stt

Ngày

Giáo viên thực hiện

Tên trẻ

Ghi chú

1

Thứ 2/(11/4)

(Sáng 9:00-10:00)

Trương Thị Thanh Trà

Đàng Việt Thắng

 

2

Thứ 3/(12/4)

(Sáng 14:00-15:00)

Trương Thị Thanh Trà

Mai Thị Su A

 

3

Thứ 3/(12/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Phú Đại Thọ

 

4

Thứ 3/(12/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Hồ Tường Vy

 

5

Thứ 5(14/4)

(Sáng 9:00-10:00)

Trương Thị Thanh Trà

Đàng Việt Thắng

 

Thứ 5/(14/4)

(Sáng 14:00-15:00)

Trương Thị Thanh Trà

Mai Thị Su A

 

7

Thứ 5(14/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Phú Đại Thọ

 

8

Thứ 5/(14/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Hồ Tường Vy