thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Số ký hiệu văn bản 376/PGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày hiệu lực 25/05/2016
Trích yếu nội dung thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm thu chien lap du toan thu chi NSNN 2017.pdf