báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 68/2015/CP và thông tư 09 BTC va BTBXH
Số ký hiệu văn bản 378/PGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày hiệu lực 25/05/2016
Trích yếu nội dung báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 68/2015/CP và thông tư 09 BTC va BTBXH
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm bao cao nhu cau kinh phi ngi dinh 86 va thong tu 09.pdf