Kế hoạch công tác bình đẳng giới ngành GDĐT 25016
Số ký hiệu văn bản 341/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 17/05/2016
Ngày hiệu lực 17/05/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác bình đẳng giới ngành GDĐT 25016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm KH binh dang gioi nganh GD2016.pdf