Tổ chức kiểm tra học kỳ II cấp TH năm học 2015-2016
Số ký hiệu văn bản 268/PGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Trích yếu nội dung Tổ chức kiểm tra học kỳ II cấp TH năm học 2015-2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tiểu học
Người ký duyệt Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm to chuc kiem tra hoc ky II năm hoc 2015-2016 cap TH.pdf