Thông báo lịch thẩm tra quyết toán thu chi NSNN năm 2015
Số ký hiệu văn bản 239/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2016
Ngày hiệu lực 12/04/2016
Trích yếu nội dung Thông báo lịch thẩm tra quyết toán thu chi NSNN năm 2015
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực KHTC
Người ký duyệt Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm TB lịch tham tra quyet toan thu chi NSNN nam 2015.pdf