Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện lần VI/2016
Số ký hiệu văn bản 122/PGDĐT.TH
Ngày ban hành 15/02/2016
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng huyện lần VI/2016
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực TCCB
Người ký duyệt P.Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm KH to chuc ĐHĐK giai doan 2 nh 15_16.pdf