Công văn về công tác phòng cháy chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 33/PGDĐT-HC
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Trích yếu nội dung Công văn về công tác phòng cháy chữa cháy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thùy Vân
Tài liệu đính kèm 33-PGDĐT-HC.pdf