Thực hiện công văn số 11/CAH-QLHC ngày 07/01/2016 về thực hiện một số nội dung liên quan đến thực hiện các quy định về an ninh trật tự
Số ký hiệu văn bản 30/PGDĐT-HĐNGLL
Ngày ban hành 14/01/2016
Ngày hiệu lực 14/01/2016
Trích yếu nội dung Thực hiện công văn số 11/CAH-QLHC ngày 07/01/2016 về thực hiện một số nội dung liên quan đến thực hiện các quy định về an ninh trật tự
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phạm Xuân Lan
Tài liệu đính kèm 30-PGDDT-HDGDNGLL.pdf