V/v thay đổi thời gian họp giao ban tháng 01
Số ký hiệu văn bản 24/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2016
Ngày hiệu lực 13/01/2016
Trích yếu nội dung V/v thay đổi thời gian họp giao ban tháng 01
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hải
Tài liệu đính kèm 24-TB-PGDĐT.pdf