Thông báo kết luận cuộc họp chuyên môn cấp mầm non
Số ký hiệu văn bản 76/TB/PGDĐT
Ngày ban hành 17/02/2016
Ngày hiệu lực 17/02/2016
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận cuộc họp chuyên môn cấp mầm non
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hải
Tài liệu đính kèm 76-TB-PGDĐT.pdf