V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 59/PGDĐTHC
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thùy Vân
Tài liệu đính kèm 59-PGDĐT-HC.pdf