V/v xây dựng vườn thuốc nam
Số ký hiệu văn bản 44/PGDĐT-NVMN
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 18/01/2016
Trích yếu nội dung V/v xây dựng vườn thuốc nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phạm Xuân Lan
Tài liệu đính kèm 44-PGDĐT-NVMN.pdf