Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Tuyên truyền, giáo dục và phối hợp chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030
Thực hiện Kế hoạch 293/KH-LĐLĐ ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền, giáo dục và phối hợp chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023- 2030 (triển khai Kế hoạch số 2723/KH-UBND ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030);

Ngày 25/9/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 282 /KH-CĐVC về Tuyên truyền, giáo dục và phối hợp chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2023-2030. Theo đó,  mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc, phòng, chống bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công đoàn phối hợp cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, người lao động tại các cơ quan, đơn vị phối hợp thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua tích cực hưởng ứng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong công chức, viên chức, lao động.

Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch nêu trên; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đã định hướng lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Công đoàn để:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ đến đoàn viên và người lao động tại đơn vị;

- Phối hợp Thủ trưởng cơ quan, quan tâm chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đính kèm: Kế hoạch số  282 /KH-CĐVC

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 788
  • Trong tuần: 5793
  • Tất cả: 871637

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn