Khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy;

Ngày 18/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 3876/UBND-TCD về việc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại địa bàn, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến công chức và người lao động đơn vị nâng cao nhận thức công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời để tiếp tục chỉ đạo, điều hành công tác PCCC& CHCN của đơn vị đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục Thống kê đã ban hành Công văn số 492/CTK-TCHC ngày 20/9/2023 về việc thực hiện Công văn số 3876/UBND-TCD ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đính kèm: - Công văn số 3876/UBND-TCD;
   - Công văn số 492/CTK-TCHC.

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 858
  • Trong tuần: 5863
  • Tất cả: 871707

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn