Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp trong công tác quản lý thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Thực hiện Công văn số 2082/LĐLĐ ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp trong công tác quản lý thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh;

Ngày 25/9/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 283 /CĐVC về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp trong công tác quản lý thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Theo đó; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện các nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) về tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến môi trường, sức khỏe con người và tầm quan trọng của việc quản lý, thu gom, xử lý rác thải nhựa trong cộng đồng, phát huy và tăng cường sự tham gia của CCVCLĐ trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe, thông qua các hoạt động dọn dẹp, thu gom, xử lý rác thải, tổng vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường tại khu vực sinh sống, làm việc, lao động sản xuất.

2. Vận động CCVCLĐ tuyên truyền cho người thân và cộng đồng hưởng ứng các hoạt động phát “giỏ xách, túi đựng thân thiện môi trường”, các chương trình “xách giỏ đi chợ thay thế túi ni lông”, chương trình “đổi rác thải nhựa lấy thực phẩm”, để nâng cao nhận thức của CCVCLĐ và cộng đồng trong việc ứng xử, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy sang sử dụng sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường nhằm hạn chế việc sử dụng, xả rác thải nhựa ra môi trường.

3. Vận động CCVCLĐ thay đổi thói quen dùng sản phẩm nhựa 1 lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.

4. Phối hợp với cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong đơn vị về tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến môi trường, sức khỏe con người và tầm quan trọng của việc quản lý, thu gom, xử lý rác thải nhựa trong cộng đồng, phát huy và tăng cường sự tham gia của CCNLĐ trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe, thông qua các hoạt động dọn dẹp, thu gom, xử lý rác thải, tổng vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường tại khu vực cơ quan làm việc. Đồng thời vận động công chức và người lao động  đơn vị phải tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người thân gia đình mình cùng thực hiện thay đổi thói quen dùng sản phẩm nhựa 1 lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi… tại địa phương cư trú./.

Đính kèm: Công văn số 283/CĐVC

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 867
  • Trong tuần: 5872
  • Tất cả: 871716

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn