Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và để các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tổ chức hiệu quả, thiết thực;

Ngày 17/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 3855/UBND-KTTH về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch như sau:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 theo hướng sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; cách thức tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; tăng cường tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; phát động các phong trào ra quân vệ sinh môi trường, tập trung tại các bãi biển, khu vực bờ kè.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa,…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến, nhân rộng các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến công chức và người lao động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời vận động mọi người cùng thực hiện:  Chủ đề: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”; thực hiện các Khẩu hiệu:

1. Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế.

2. Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế.

3. Trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

4. Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi.

5. Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

Đính kèm: Công văn số 3855/UBND-KTTH

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 874
  • Trong tuần: 5879
  • Tất cả: 871723

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn