Triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”;

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 3801/UBND-TCD về việc triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức,… thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công văn số 1201/VPCP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật và Kế hoạch 2467/KH-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019; Kế hoạch số 2481/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê phối hợp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để công chức và người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công chứcvà người lao động tiếp cận các nguồn vốn an toàn, ưu đãi. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và chính quyền địa phương nơi cư trú đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; ngăn ngừa, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng các hoạt động “tín dụng đen” có liên quan đến công chức và người lao động để xử lý theo quy định pháp luật.

Đính kèm: Công văn số 3801/UBND-TCD

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 5663
  • Tất cả: 871507

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn