Hội nghị tập huấn Điều tra Người khuyết tật năm 2023
Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra Người khuyết tật năm 2023. Trong 03 ngày, từ 06/9 đến 08/9/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn triển khai điều tra Người khuyết tật cho các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và chủ trì hội nghị.

Điều tra Người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra chọn mẫu trong Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia để thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật; thu thập thông tin về người khuyết tật phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với 73.125 hộ, được chọn từ 2.925 địa bàn điều tra.

Nội dung điều tra: Thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ, thành viên của hộ. Cụ thể: Thông tin về nhân khẩu học; điều kiện sống; việc làm; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; bảo đảm cuộc sống gia đình; nhu cầu trợ giúp; tiếp cận công nghệ thông tin; chính sách và các chương trình bảo trợ xã hội; đánh giá về sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật. Thông tin xác định khuyết tật, loại tật, nguyên nhân khuyết tật, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Ngoài ra còn điều tra toàn bộ các cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật; các trường học, trạm y tế và xã/phường có địa bàn điều tra.

Phương pháp điều tra Người khuyết tật 2023: Đối với phiếu hộ, phiếu xã/phường/thị trấn, phiếu trường học, phiếu trạm y tế thu thập, ghi thông tin vào phiếu điều tra trên thiết bị điện thoại di động thông minh (CAPI); đối với phiếu cơ sở bảo trợ/ chăm sóc người khuyết tật thu thập, ghi thông tin vào phiếu điều tra được thiết kế trên Trang thông tin điện tử của cuộc điều tra (Phiếu Webform).

Tỉnh Ninh Thuận thực hiện điều tra tại 48 địa bàn với 1.200 hộ, thuộc 7 huyện/thành phố. Hiện nay, Cục Thống kê Ninh Thuận cùng các Chi cục Thống kê khu vực huyện/ thành phố đã hoàn thành triển khai công tác chuẩn bị trước điều tra, như: tuyển chọn Điều tra viên; rà soát địa bàn; rà soát cơ sở bảo trợ xã hội, trường học; rà soát, cập nhật bảng kê hộ, bảng kê trường học; chọn hộ; up danh sách địa bàn, danh sách bảng kê hộ mẫu lên trang web.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn dự kiến diễn ra đến hết ngày 31/10/2023, đảm bảo đúng quy định.

Nguyễn Thu Trang, phòng Thống kê Xã hội


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 792
  • Trong tuần: 5797
  • Tất cả: 871641

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn