Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 287-KH/LĐLĐ ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII;

Ngày 21/8/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 251 /CĐVC về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Theo đó; mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó, phát huy vai trò của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

3. Công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị các nội dung cơ bản của văn kiện Hội nghị trong đoàn viên, công chức và người lao động. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV./.


Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 856
  • Trong tuần: 5861
  • Tất cả: 871705

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn