Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 15/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Kế hoạch số 3359/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó; mục đích, yêu cầu được xác định như sau:

1. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo và chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm ma túy, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

3. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, các Sở, ban, ngành, địa phương, mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các Sở, ban, ngành, địa phương.

Triển khai Kế hoạch nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng  ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm ma túy… Kịp thời có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh./.

Đính kèm:  Kế hoạch số 3359/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 674
  • Trong tuần: 5679
  • Tất cả: 871523

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn